Hướng dẫn lắp thẻ nhớ, thiết lập hình ảnh & âm thanh, cài đặt thời gian cho Camera YooSee

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *